dilluns, 24 de juliol de 2017

Origen de la noció de mite

Explica Fritz Graf a La génèse de la notion de mythe que, en un principi, qualsevol relat, de qualsevol gènere, podia ser considerat i anomenat indistintament com lógos, épos o mýthos: “Mythe, cela était, tout ce que le poète racontait”. No és lloc aquest per a dirimir la riquesa de significats de ποιητής .... Però m'ha agradat el matís que sembla avançar una passa més enllà de la doctrina, del lloc comú de Vernant, atès que, ja en àpoca arcaica, hom es va decantar a distingir els relats mítics entre aquells que són “des mensonges purs et simples” i aquells que són “fictifs mais néanmoins dignes de crédit”.